15.01.2020

Odczyty kas z zapełnioną pamięcią fiskalną

Zapełnienie pamięci fiskalnej

(komunikat o braku możliwości prowadzenia sprzedaży na kasie lub drukarce fiskalnej)
Występuje tutaj konieczność wymiany kasy na nową lub opcjonalnie, wymiana pamięci fiskalnej kasy lub drukarki. Wymiany dokonać może tylko serwis fabryczny, przy udziale serwisu przypisanego do kasy.
Kasa powinna w możliwie krótkim terminie, znaleźć się serwisie F1 HELP, odczyt i wymiana modułu fiskalnego trwa zwykle od 3 do 7 dni.
Przy chęci wymiany pamięci fiskalnej, należy dokonać odczytu całej zawartości pamięci kasy lub drukarki, dzień po dniu w serwisie przypisanym do kasy.
Tak powstały raport i protokół odczytu, podpisany przez serwis i właściciela kasy, należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego, w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wykonania odczytu.
Przepisy wymagają, aby każda kasa czy drukarka fiskalna, rejestrowała sprzedaż paragonową przez 5 lat. Ujmując to inaczej, aby wykonała 1830 raportów fiskalnych dobowych. Czas ten skraca się, jeżeli wykonujemy np. dwa raporty dziennie lub wydłuża się, jeżeli nie prowadzimy sprzedaży w soboty i niedziele oraz święta. Wydłużenie jest proporcjonalne do liczby dni wolnych.