Wagi elektroniczne

Prowadzimy sprzedaż, naprawę wag elektronicznych laboratoryjnych, sklepowych i przemysłowych.

Naszym głównym segmentem oferty jest sprzedaż wag sklepowych, handlowych o typowych zakresach ważenia w placówkach handlowych oraz hurtowniach : 2kg, 6kg, 10kg, 15kg, 30kg, 150 kg.

Nośność wag, które obsługujemy serwisowo zawiera się w granicach od 0,1grama, wagi laboratoryjne do 150kg wagi w hurtowniach spożywczo-przemysłowych.

Świadczymy serwis wag, gwarancyjny i pogwarancyjny dla produktów, które sprzedajemy czyli firm CAS, AXIS, DIGI.

Waga dostarczona do naszego serwisu celem dokonania naprawy, zwracana jest klientowi po naprawie zawsze, skalibrowana i zalegalizowana oraz zaplombowana i oznakowana cechami legalizacyjnymi Urzędu Miar.

Opis znaków tabliczki znamionowej wagi:

A – cecha legalizacyjna Urzędu Miar,
B – cecha legalizacyjna Urzędu Miar lub cecha AXIS, zabezpieczająca dostęp do adjustacji (kalibracji wagi),
C – znak zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE, szczegóły w deklaracji zgodności), 
D – numer jednostki notyfikowanej dokonującej oceny zgodności (Urządu Miar),
E – cecha legalizacyjna Urzędu Miar, (naklejona częściowo na tabliczce znamionowej wagi)
F – oznaczenie metrologiczne M i dwie ostatnie cyfry roku dokonania oceny zgodności.

Dodatkowo stosuje się:

– cechę legalizacyjną odciśniętą w modelinie, zabezpieczającą dostęp do elementów elektronicznych i mechanicznych wagi.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.