15.01.2020

Legalizacja wagi w pigułce

Odważniki do kalibracji wag elektronicznychWielu właścicieli punktów usługowych nie wyobraża sobie codziennej pracy bez wagi elektronicznej. Każdy z nich powinien wiedzieć, że z jej posiadaniem wiąże się obowiązek okresowej legalizacji, czyli potwierdzenia, że waga jest dopuszczona do użytku. Legalizacja podlega kontroli, a za jej zaniedbanie grozi mandat w wysokości nawet 500 zł. Co zrobić, żeby nie zostać ukaranym?

Rodzaje, okres ważności i potwierdzenie legalizacji

Wyróżniamy legalizację pierwotną i wtórną. Legalizacja pierwotna to ta, którą przyznaje się wadze tuż po jej wyprodukowaniu, natomiast wtórna to każdorazowe przedłużenie okresu legalizacji pierwotnej. Przyznawaniem legalizacji zajmują się autoryzowane punkty naprawy wag oraz Urząd Miar.

Każda nowa waga może być legalnie używana przez 36 miesięcy licząc od grudnia roku jej produkcji. Okres ważności legalizacji wtórnej wynosi natomiast 25 miesięcy.

Ani legalizacja pierwotna, ani wtórna nie wymagają pisemnego poświadczenia. W przypadku tej pierwszej jako dowód legalnego użytkowania wystarczy data produkcji na tabliczce znamionowej. Podczas legalizacji wtórnej na wadze przykleja się trzy hologramy z miejscem i rokiem legalizacji. Są one podstawą kontroli oraz informacją, kiedy należy odnowić legalizację.

Kontrola legalizacji wag elektronicznych

Legalizację wag kontrolują urzędnicy Głównego Urzędu Miar, którzy czasem pojawiają się na kontroli w towarzystwie Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej lub Straży Miejskiej. Podczas każdej kontroli muszą być obecni co najmniej 2 przedstawiciele władz, którzy mają obowiązek posiadania legitymacji i pisemnego upoważnienia. Watro wspomnieć, że kontroli podlegają zarówno użytkowane wagi, jak i te zapasowe.